"... mert minden nőnek jár egy dúla ..."

Aliquam venenatis enim in mi iaculis in tempor lectus tempor et convallis erat pellentesque

Üdvözöllek

Szeretettel köszöntelek az oldalunkon.

Azt szeretnénk, hogy megtaláld azt a dúlát, aki mellett biztonságban és szeretetben érzed magad a szülésed előtt, alatt és után. Sokan vagyunk, sokfélék. Lassan az egész ország területén tudunk segíteni, keressetek bizalommal. Mindannyian sok-sok éve dédelgetjük a dúlaságot elméletben és/vagy gyakorlatban egyaránt… Mindenki más fejlődési és élethelyzetben leledzik, ennélfogva más-más segítséget is kapsz mindegyik dúlától. Egy biztos, hogy a világ legnagyobb dúlaszervezete a DONA International áll mögöttünk és segít minket abban, hogy a legjobbak legyünk. Magunkért, értetek, a boldog és kiegyensúlyozott anyaságért és családokért…Jó böngészést 🙂

Dúláink

Dúlá­ink min­dan­nyian folya­ma­to­san nem­zet­közi szintű oktatás­ban részesül­nek, Dézsi Réka, DONA Inter­na­ti­o­nal által minő­sí­tett dúla és tré­ner men­to­rá­lá­sá­val. Min­dan­nyian azért tevé­keny­ke­dünk, hogy a szü­lés újra egy életre szóló élmény lehes­sen mind az anyá­nak, a babá­nak, mind a csa­lád többi tag­já­nak. Sze­ret­nénk, ha min­den anya a szü­lése körül meg­ta­pasz­tal­hatná a fel­té­tel nél­küli elfo­ga­dást, bizal­mat és sze­re­te­tet, ami hoz­zá­se­gíti Őt ahhoz, hogy ezt adja tovább gyer­me­ké­nek, csa­lád­já­nak. Ahogy a test­nek szük­sége van támo­ga­tásra a szü­lés alatt az orvo­sok, szü­lésznők által úgy a lélek­nek is nél­kü­löz­he­tet­len a támo­ga­tás az apa és a dúla által. Ha úgy érzed, szük­séged van támo­gatá­sunkra, segít­ségünkre, sze­re­te­tünkre, vedd fel velünk a kapcsolatot!

Hitvallásunk

A támogatás feltétel nélküli.

A támogatás… hallgatás…nem ítélkezés, nem a saját történetünk mesélése.

A támogatás nem ad tanácsot…felajánl egy zsebkendőt, egy érintést, egy ölelést…gondviselést…

Azért vagyunk, hogy segítsünk az anyának felfedezni azt, amit érez…nem elűzzük az érzéseiket.

Azért vagyunk, hogy az anyának segítsünk beazonosítani a lehetőségeit…nem megmondani, hogy melyiket válassza.

Azért vagyunk, hogy lépéseket beszéljünk át az anyával…nem azért, hogy ezeket meglépjük helyette.

Signals