Etikai kódex

I.          Magatartási szabályok:

 • Illem. A dúlának, szülés-segítői minőségében mindig a legmagasabb fokú önfegyelemre kell törekednie.
 • Szaktudás és szakmai fejlődés. A dúlának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy jártas és naprakész legyen a gyakorlathoz szükséges szakismeretekben, ehhez folyamatosan kell képeznie magát, jó kapcsolatot kell ápolnia a rokon szervezetekkel és más szülést segítő szakemberekkel és csoportokkal.
 • Önismeret. A dúlának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy önmagával és saját korlátaival tisztában legyen. Képzése ez irányban is szükséges feltétele a hivatása gyakorlásához.
 • Becsület. A dúlának mindig a legmagasabb fokú szakmai becsületesség szintjén kell eljárnia.
 • Hagyományőrzés: A dúlának mindig törekednie kell arra, hogy női hagyományaink a szülőszobán is megőrizze
 • Alázat. A dúla, szülés segítő minőségében maximális alázattal kell forduljon a család és a szülés szentsége felé.

II.         Etikai felelősség a kliensek felé

 • A kliens érdekeinek prioritása. A dúla elsődleges szempontja mindig a kliens érdekeinek szem előtt tartása kell legyen.
 • A kliens előjogai és jogai. A dúlának mindent el kell követnie azért, hogy a kliens számára megkönnyítse a maximális önrendelkezést.
 • Bizalom és magánszféra. A dúlának tisztelnie kell a kliense magánéletét, és bizalmasan kell kezelnie minden olyan információt, amihez a szakmai kötelessége teljesítése közben hozzájutott.
 • A szolgálati kötelezettsége. A dúlának meg kell találnia a kliens segítésének módját, akár saját szolgálatai útján, akár más szakemberhez való átirányítás révén.
 • Megbízhatóság. Ha a dúla megállapodott egy konkrét klienssel, hogy együtt fognak dolgozni, akkor kötelessége megbízhatóan, eltérés nélkül a megállapodáshoz tartania magát.
 • Díjazás. Amikor a díjakat közösen megállapítják, a dúlának meg kell bizonyosodnia a felől, hogy azok tisztességesek, indokoltak, átgondoltak, arányban állnak a szolgáltatással és figyelembe veszik a kliens fizetőképességét is.

III.        Etikai felelősségvállalás a kollegák felé

 • Tisztelet, tisztesség és udvariasság. A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal kell közelednie kollégáihoz.
 • A kollégák klienseivel szembeni viselkedés. A dúlának kötelessége teljes szakmai megfontoltsággal közeledni a kollégák klienseihez.

IV.        Etikai felelősségvállalás a szülés körül tevékenykedő egészségügyi csapat tagjai felé

 • Tisztelet, tisztesség és udvariasság. A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal, jó szándékot feltételezve  kell közelednie minden egészségügyi dolgozó felé akik a szülés körül tevékenykednek.

V.         A szüléssegítő hivatással szembeni etikai felelősség

 • A szakmai becsület fenntartása. A dúlának kötelessége szem előtt tartani hivatása értékeit, etikáját, tudományát és küldetését.
 • Közösségi szolgálat. A DONA arra bátorít minden dúlát, hogy a DONA célkitűzésével összhangban (” Dúlát minden nőnek, aki igényli”), biztosítson minden indokolt és lehetséges esetben nagyon alacsony áron vagy ingyenesen szüléssegítő szolgáltatásokat.

VI.        A társadalommal szembeni etikai kötelességek

 • Az anya és a baba jól-létének segítése. A dúlának kötelessége segíteni az anyák és gyermekeik jóllétét, és ha ez lehetséges azok családjának és barátainak jóllétét is.

 

 

Loading
Signals